Promocje
Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę cenową – to doskonała okazja na przetestowanie mniej znanych smaków, po które w regularnej cenie być może byś nie sięgnął. A warto!
Dilmah English Breakfast [125g]
Dilmah English Breakfast [125g]
16,70 zł 15,03 zł
szt.
Saquella Espresso 100% Arabica Medium Roast [250g]
Saquella Espresso 100% Arabica Medium Roast [250g]
46,70 zł 39,70 zł
szt.
Dilmah Exceptional Variety Pack [40x2g]
Dilmah Exceptional Variety Pack [40x2g]
43,00 zł 34,40 zł
szt.
Saquella Espresso 100% Arabica Dark Roast [250g]
Saquella Espresso 100% Arabica Dark Roast [250g]
46,70 zł 39,70 zł
szt.
Saquella Espresso 100% Arabica Medium Roast [250g]
Saquella Espresso 100% Arabica Medium Roast [250g]
46,70 zł 39,70 zł
szt.
Saquella Espresso 100% Arabica Dark Roast [250g]
Saquella Espresso 100% Arabica Dark Roast [250g]
46,70 zł 39,70 zł
szt.
Saquella Espresso Gran Bar [250g]
Saquella Espresso Gran Bar [250g]
36,40 zł 30,94 zł
szt.
Saquella Espresso Gran Arabica [250g]
Saquella Espresso Gran Arabica [250g]
42,10 zł 35,80 zł
szt.
Fabbri Amarena [120g]
Fabbri Amarena [120g]
16,10 zł 14,49 zł
szt.
Fabbri Amarena [600g]
Fabbri Amarena [600g]
57,70 zł 51,93 zł
szt.
Fabbri Amarena [230g]
Fabbri Amarena [230g]
26,60 zł 23,94 zł
szt.
Fabbri Minitopping Frutti Di Bosco / Wild Fruits [225g]
Fabbri Minitopping Frutti Di Bosco / Wild Fruits [225g]
17,70 zł 14,16 zł
szt.
Fabbri Minitopping Cioccolato / Chocolate [225g]
Fabbri Minitopping Cioccolato / Chocolate [225g]
20,60 zł 16,48 zł
szt.
Fabbri Minitopping Caramello / Caramel [225g]
Fabbri Minitopping Caramello / Caramel [225g]
18,10 zł 14,48 zł
szt.
Fabbri Minitopping Amarena [225g]
Fabbri Minitopping Amarena [225g]
16,70 zł 13,36 zł
szt.
Fabbri Minitopping Acero / Maple [220g]
Fabbri Minitopping Acero / Maple [220g]
32,90 zł 26,32 zł
szt.
Dilmah Earl Grey [50x2g]
Dilmah Earl Grey [50x2g]
25,80 zł 23,22 zł
szt.
Dilmah Earl Grey [25x2g]
Dilmah Earl Grey [25x2g]
24,10 zł 21,69 zł
szt.
Dilmah Ceylon Supreme [50x2g]
Dilmah Ceylon Supreme [50x2g]
20,50 zł 18,45 zł
szt.
Dilmah English Breakfast [50x2g]
Dilmah English Breakfast [50x2g]
20,50 zł 18,45 zł
szt.
Dilmah English Breakfast [25x2g]
Dilmah English Breakfast [25x2g]
18,60 zł 16,74 zł
szt.
Dilmah Ceylon Supreme [25x2g]
Dilmah Ceylon Supreme [25x2g]
18,60 zł 16,74 zł
szt.
Dilmah Earl Grey [125g]
Dilmah Earl Grey [125g]
19,40 zł 17,46 zł
szt.
Dilmah Ceylon Supreme [125g]
Dilmah Ceylon Supreme [125g]
16,70 zł 15,03 zł
szt.
Regulamin Promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja Zestaw gatunkowy Dilmah gratis”

 

 

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja zestaw gatunkowy Dilmah gratis”.

2.Organizatorem Promocji jest Gourmet Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011620 (dalej Organizator), który jednocześnie jest fundatorem Produktu Promocyjnego.  

 1. Promocja odbywa się w sklepie internetowym www.HerbataiKawa.pl (Sklep internetowy).
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 25.11.2022 r. o  godz. 8.00 i trwa do 28.11.2022 roku do godz. 08.00 lub do wyczerpania zapasu Produktów Promocyjnych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czas promocji wskazany w zdaniu poprzedzających będzie dalej zwany „Czasem trwania Promocji”.
 3. Ilość zestawów promocyjnych: 100 sztuk.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osoby fizycznej, która dokona w czasie trwania Promocji jednorazowego zakupu Produktów oferowanych w Sklepie internetowym (objętych jednym paragonem sprzedaży) o łącznej wartości  powyżej  50 zł wg. ceny produktów  oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ( dalej Klient).
 2. W ramach promocji Klient dokonujący zakupu Produktów o jednorazowej wartości wskazanej w pkt. 1 otrzyma jednorazowy Gratis.

 

 1. Gratisem jest Zestaw gatunkowy (12 sztuk torebek ekspresowych 2g z zawieszką w kopercie) Dilmah, który Klient otrzyma w formie prezentu, jednak na fakturze produkt ten policzony zostanie w kwocie 0,4 zł. brutto.
 2. Gratis należy dodać do koszyka poprzez kliknięcie banera promocyjnego po uprzednim umieszczeniu w koszyku Produktu w ilości uprawniającej do udziału w Promocji.
  Na dokumencie cena zakupionego Produktu objętego Promocją zostanie automatycznie pomniejszona o wartość 0,4 zł. brutto, natomiast do Gratisu zostanie doliczona wartość 0,4 zł brutto.
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 5. Klient nie ma możliwości wymiany Gratisu na inny produkt lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zakupu i skorzystania przez niego z prawa zwrotu zakupionych Produktów, zwrotowi podlega także Gratis.

 

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sklep@herbataikawa.pl
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.herbataikawa.pl
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny.
 6. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego,  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

loguję się
Nie pamiętam hasła Zakładam konto
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium