Promocje
Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę cenową – to doskonała okazja na przetestowanie mniej znanych smaków, po które w regularnej cenie być może byś nie sięgnął. A warto!
Dilmah Premium Tea Jumbo [5x10g]
Dilmah Premium Tea Jumbo [5x10g]
7,60 zł 6,08 zł
szt.
Fabbri Mixybar Falernum [1000ml]
Fabbri Mixybar Falernum [1000ml]
58,10 zł 46,48 zł
szt.
Fabbri Gum Nero [500ml]
Fabbri Gum Nero [500ml]
64,60 zł 58,14 zł
szt.
Dilmah Green Tea with Lychee and Ginger [20x1,5g]
Dilmah Green Tea with Lychee and Ginger [20x1,5g]
9,00 zł 8,10 zł
szt.
Dilmah Luxury Presenter [60x2g]
Dilmah Luxury Presenter [60x2g]
265,50 zł 199,00 zł
szt.
Regulamin Promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja filiżanka i spodek Dilmah gratis”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Promocja filiżanka i spodek Dilmah gratis”.

2.Organizatorem Promocji jest Gourmet Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-531) przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011620 (dalej Organizator), który jednocześnie jest fundatorem Produktu Promocyjnego.  

 1. Promocja odbywa się w sklepie internetowym www.HerbataiKawa.pl (Sklep internetowy).
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.05.2022 r. o  godz. 8.00 i trwa do 31.05.2022 roku do godz. 16.00 lub do wyczerpania zapasu Produktów Promocyjnych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czas promocji wskazany w zdaniu poprzedzających będzie dalej zwany „Czasem trwania Promocji”.

 

II ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osoby fizycznej, która dokona w czasie trwania Promocji jednorazowego zakupu (objętego jednym paragonem sprzedaży) produktu Dilmah Exceptional Variety Pack w Sklepie internetowym oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ( dalej Klient).
 2. Produktem, którego zakup objęty jest Promocją jest Dilmah Exceptional Variety Pack, dostępny do sprzedaży w Sklepie internetowym ( dalej Produkt).
 3. W ramach Promocji Klient dokonujący w Sklepie w czasie trwania Promocji jednorazowego Produktu Dilmah Exceptional Variety Pack, otrzyma jednorazowy Gratis.
 4. Gratisem jest produkt filiżanka i spodek Dilmah, który Klient otrzyma w formie prezentu, jednak na fakturze produkt ten policzony zostanie w kwocie 0,4 zł. brutto. Kolor spodka będzie wysyłany losowo.
 5. Gratis należy dodać do koszyka poprzez kliknięcie banera promocyjnego po uprzednim umieszczeniu w koszyku Produktu w ilości uprawniającej do udziału w Promocji.
  Na dokumencie cena zakupionego Produktu objętego Promocją  zostanie automatycznie pomniejszona o wartość 0,4 zł. brutto, natomiast do Gratisu zostanie doliczona wartość 0,4 zł brutto.
 6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, z zastrzeżeniem iż każdorazowo musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Klient nie ma możliwości wymiany Gratisu na inny produkt lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zakupu i skorzystania przez niego z prawa zwrotu zakupionych Produktów, zwrotowi podlega także Gratis.

 

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sklep@herbataikawa.pl
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Poprzez przystąpienie przez Klienta do Promocji ustala się, iż Klient zaakceptował Regulamin.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Klienta lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.herbataikawa.pl
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny.
 6. Wprowadzane zmiany  Regulaminu nie będą miały  wpływu na prawa nabyte przez uczestników Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane z 2 dniowym wyprzedzeniem. Uczestnicy nieakceptujący postanowień nowego Regulaminu, mogą zrezygnować z udziału w Promocji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego,  przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

loguję się
Nie pamiętam hasła Zakładam konto
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium